Men kan biologisch gaan tuinieren dus het niet gebruiken van kunstmest en chemische of andere milieuvijandige bemesting,- of bestrijdingsmiddelen. 
Ook vruchtwisseling en -opvolging, combinatieteelt en nog verscheidene andere methoden om ziektes en plagen te voorkomen bijv. met kruidenaftreksels.
Grond verbetering is een terugkerende bezigheid met oude stalmest van, bij voorkeur, een biologische boerderij of zelfgemaakte compost.
De bodem moet ook regelmatig gevoed worden met stoffen die ervoor zorgen dat de planten kunnen groeien en bloeien.

Is tuinieren leuk? 

Ja, tuinieren is echt leuk! Sterker nog, het wordt een verslaving, een gezonde verslaving maar wel één die veel tijd vraagt. Je wilt van alles weten, sla telen gaat wel makkelijk, maar een bloemkool… dus ga je boeken lezen, want er moet en zal een goede bloemkool komen.

Je raakt geïnteresseerd in meststoffen en in grondstructuur, je praat en overlegt met je buren en daar ga je dan: het tuinvirus heeft toegeslagen. 
Andere “verslaafden” die dat merken komen raad vragen of geven!

De SSVA wenst je een fijne verslaving en een snelle besmetting van het tuinvirus toe!

 

 

 

 

Go To Top